กระบี่กล้า จันทราเรือง 沧月

ISBN:

Published:

Paperback

424 pages


Description

กระบี่กล้า จันทราเรือง  by  沧月

กระบี่กล้า จันทราเรือง by 沧月
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 424 pages | ISBN: | 10.18 Mb

เวลาสิบปีไมอาจฝังกลบความทรงจำทีสลักลึกในใจ...เขาไมอาจลืมมันเชนเดียวกับทีบาดแผลหนึงไมอาจรักษาใหหายขาด คอยตอกยำใหเขานึกถึงภาพเหตุการณสุดพรันพรึง บดขยีและบีบคันหัวใจจนนับวันเขายิงคลายคนสติฟันเฟือนเขาไปทุกทีอำนาจและความมังคังลวนอยูในกำมือเขาแลว กระทัMoreเวลาสิบปีไม่อาจฝังกลบความทรงจำที่สลักลึกในใจ...เขาไม่อาจลืมมันเช่นเดียวกับที่บาดแผลหนึ่งไม่อาจรักษาให้หายขาด คอยตอกย้ำให้เขานึกถึงภาพเหตุการณ์สุดพรั่นพรึง บดขยี้และบีบคั้นหัวใจจนนับวันเขายิ่งคล้ายคนสติฟั่นเฟือนเข้าไปทุกทีอำนาจและความมั่งคั่งล้วนอยู่ในกำมือเขาแล้ว กระทั่งความเป็นความตายของผู้คนนับหมื่นก็เช่นกัน แต่เขาหาได้สนใจสิ่งเหล่านี้แม้แต่น้อย เพราะสุดยอดปรารถนาของเขาก็คือนาง สตรีผู้ฝากรอยแผลกลางหน้าอกนี้และหวนกลับมายืนเบื้องหน้าเขาอีกครั้งในฐานะศัตรู!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "กระบี่กล้า จันทราเรือง":


lailyqaisyirah.com

©2009-2015 | DMCA | Contact us